คำถามที่พบบ่อย

สามารถส่งได้ 2ช่องทางได้แก่
1. Email:  smartengtranslation@gmail.com
2. ส่งมาทางไลน์ได้ที่ Line Id: @smarteng

รับทาง email ที่ลูกค้าแจ้งมา หรือส่งทางไปรณีย์ในกรณีที่ต้องการส่งให้เป็นเอกสารถึงบ้าน โดยคิดค่อจัดส่ง 50 บาท ทั่วประเทศ

ต้องการแก้ไขงานแปลใดๆ หลังจากที่ทีมงานให้แล้ว กรุณาแจ้งก่อน5 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับงาน ทางทีมงานจะดำเนินการแก้ไขให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ถ้าหากเกิน 5 วันไปแล้ว จะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง ซึ่งจะมีการพิจารณาเป็นรายๆ ไป

เนื่องจากงานแปลเอกสารทุกชิ้น ต้องอาศัยจินตานาการและความสามารถด้านภาษาซึ่งต้องใช้เวลา อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาเราจะแจ้งเป็นรายชิ้นงาน และจะแจ้งให้ทราบทันทีเมื่อได้รับไฟล์งานต้นฉบับที่ส่งมาเสนอราคา

อัตราค่าบริการจะเริ่มตั้งแต่ 200 บาท/หน้าเป็นต้นไป หากต้องการทราบราคาที่แท้จริง กรุณาส่งไฟล์งานต้นฉบับเข้ามาได้เลย และเราจะเสนอราคาให้ทราบโดยทันทีพร้อมกับแจ้งเวลาในการแปล

สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 042-030-137 (08.30-18.00 น.) และที่เบอร์มือถือ 092-641-4012 นอกเหนือเวลาทำงานปกติไม่เกิน 22.00 น. ทุกวัน